HI - Halinspektørforeningen

Lav en udviklingsplan


Dato og tid

Onsdag d. 11. oktober 2017 kl. 09:30 til torsdag d. 4. januar 2018 kl. 17:00

Tilmeldingsfrist

Lørdag d. 30. september 2017 kl. 09:00

Sted

Bramdrupdam Sports og Mødecenter
Bramdrupdamskovvej 110
6000 Kolding
Denmark

Arrangør

HI - Halinspektørforeningen
+45 56147444
as@h-i.dk


 

Kan anlægget leve op til brugernes behov

Vanerne hos borgere og brugere er under forandring, og behovet for udvikling af de enkelte idrætsanlæg har aldrig været større end nu. Således stiller omgivelser, brugere og interessenter store krav til anlæggenes udviklingsevne og omstillingsparathed.

HI’s Videncenter for drift af Idrætsanlæg har derfor udviklet et kursusforløb, der har til formål, at klæde bestyrelser, ledere og medarbejdere på til, at udarbejde en udviklingsplan for eget anlæg med udgangspunkt i lokal efterspørgsel, behov og ønsker.

Metode:

Kurset forløber over 3 undervisningsgange, hver a’ 1 dags varighed, og er et mix af undervisning, sparring i plenum, miniworkshops samt samt refleksioner og opgaver hjemme i ”eget hus”. 

Kurset vil i mindre grad indeholde teoretiske elementer og i høj grad fokusere på praksisnær og vedkommende undervisning med udgangspunkt i de enkelte deltagende anlægs styrker og svagheder.  

Forløbets opbygning og program:

 

 

 

Dag 1

Dag 2:

 

Dag 3:

Intro og kick-off:

 

Strategiske muligheder:

 

Fra strategi til udviklingsplan

 

Generel introduktion til forløbet

 

Gennemgang af hjemmeopgaven

 

En gennemgang af hjemmeopgaven

 

Branchens udfordringer

 

Anlæggets formåen (SWOT)

 

Udpegning af fokusområder

 

Udvikling, hvorfor??

 

Hvem er vores interessenter??

 

Groft rids af hvert enkelt deltagende anlægs kommende udviklingsplan

 

Værdier, vision, mission og strategi

 

 Målgrupper nu og fremadrettet

 

Hvordan synliggøres og operationaliseres udviklingsplanen

 

Organisation og roller

 

 Lokalsamfundets muligheder og ønsker.

 

 

Omdømme

 

Nye markeder

 

 

En hjemmeopgave

 

En hjemmeopgave

 

 

 

 

Målgruppe:

Bestyrelser og ledere og med arbejdere i idrætsanlæg. Kommunale forvaltninger samt idrætssamvirker m.v., vil kunne få udbytte af kursusforløbet.

Forløbet vil ligeledes kunne tilbydes individuelle anlæg, idet der dog i den forbindelse udarbejdes et specifikt program.

 

 

Antal deltagere:

M/m 12

Undervisningsdage:

11. oktober 2017
07. december 2017
04. januar 2018

Alle dag starter kl. 09.30 og slutter kl. 17.00 

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

HI - Halinspektørforeningen
+45 56147444
as@h-i.dk